Jdi na obsah Jdi na menu
 

OHLÁŠKY SVATÝ TÝDEN

NEDĚLE 25. 3. 2018
KVĚTNÁ NEDĚLE 

ŽEHNÁNÍ RATOLESTÍ A PRŮVOD

 

 • 8:00 Lipoltice - mše svatá

 • 9:30 Přelouč - mše svatá za Vlastu Kalhousovou a rodinu Urbanovu

 • 11:00 Zdechovice - mše svatá

 • 14:00 - 15:15 - Turkovice - SVÁTOST SMÍŘENÍ - kostel

 • 15:00 Přelouč - KŘÍŽOVÁ CESTA - SVATÉ POLE

 • 15:30 - 17:00 Lipoltice - SVÁTOST SMÍŘENÍ - kostel

 • 17:30 - 19:00 Přelouč - SVÁTOST SMÍŘENÍ - kostel sv. Jakuba

_________________________________________________________________

 

PONDĚLÍ 26. 3. 2018
Svatého týdne
 

 • 18:00 Přelouč - mše svatá za Annu a Josefa Jeřábkovi, rodiny Horňákovu, Hrešanovu a Jeřábkovu

_________________________________________________________________

 

ÚTERÝ 27. 3. 2018
Svatého týdne

 

 • mše svatá nebude

_________________________________________________________________

 

STŘEDA 28. 3. 2018
Svatého týdne

 

 • 17:00 Přelouč - ADORACE
 • 18:00 Přelouč - mše svatá
 • 19:00 Přelouč - PASTORAČNÍ RADA

________________________________________________________________

 

ZELENÝ ČTVRTEK 29. 3. 2018

 

 • 9:30 Hradec Králové - MISSA CHRISMATIS
 • 18:00 Přelouč - mše svatá na památku Večeře Páně
 • 19:00 - 21:30 Přelouč - ADORACE v Getsemanské zahradě

_________________________________________________________________

 

VELKÝ PÁTEK 30. 3. 2018
Den přísného půstu

 

 • 14:30 Přelouč - KŘÍŽOVÁ CESTA
 • 15:00 Přelouč - OBŘADY VELKÉHO PÁTKU
 • do 21:30 Přelouč - poklona u Božího hrobu

_________________________________________________________________

 

BÍLÁ SOBOTA 31. 3. 2018
 

 • 8:00 - 12:00 Přelouč - poklona u Božího hrobu

 • 15:00 - 19:45 Přelouč - poklona u Božího hrobu

 • 20:00 Přelouč - VELIKONOČNÍ VIGILIE za Petra Kubačáka a celou rodlinu

_________________________________________________________________

 

NEDĚLE 1. 4. 2018
SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

 

 • 8:00 Lipoltice - mše svatá

 • 9:30 Přelouč - mše svatá za Artura Dziaduka a jeho rodinu, prosba o požehnání

 • 11:00 Choltice - mše svatá