Jdi na obsah Jdi na menu
 

Mariánská pouť na Svatém Poli v Přelouči 2016

3. 7. 2016

      Tradiční Mariánská pouť na Svatém Poli v Přelouči, která se koná každoročně o první červencové neděli, letos připadla na 3. července. Program jsme zahájili v 9 hodin modlitbou růžence, po něm následovaly loretánské litanie zpívané panem Michalem Ševítem. Slavnostní mši svatou celebrovanou ThLic. Vojtěchem Brožem, Th.D. na varhany doprovodil Martin Hadáček, členové chrámového sboru Ad Libitum a dechovka pana Josefa Pecky z Turkovic. Po mši svaté byla možnost občerstvení pro všechny účastníky a poté organizátoři poutě (14 lidí) poobědvali společně s P. Vojtěchem a P. Lubomírem na faře.

     Děkujeme zvláště za přípravu poutě pod vedením manželů Jirákových za pomoci dalších lidí, za společně strávené chvíle a prosíme Pannu Marii, aby žehnala našemu městu i farnosti.

Pavla Jadrná