Jdi na obsah Jdi na menu
 

Pouť mládeže do španělského Madridu

19. 9. 2011

 

Pouť mládeže do španělského Madridu

     O letošních prázdninách se pět mládežníků z naší farnosti Přelouč (Lucie Pavelková, Martina Petržilková, Eva Svobodová, Pavel Hejný a Martin Hadáček) vydalo do Španělska na Celosvětové setkání mládeže – WYD, které tentokrát hostil španělský Madrid ve dne 15. – 22. srpna. Krásně prožité slunné dn1.jpgy se nesly pod tématem: „V Kristu zapusťte kořeny.“ Světové dny mládeže pořádá Římskokatolická církev a to na pozvání papeže. Koná se každé dva nebo tři roky. Smyslem je setkání mladých lidí z celého světa, aby se povzbudili ve své víře a prohloubili svůj vztah s Bohem, s Ježíšem Kristem. Potkávat mladé různých národností a to v jednom městě byl pro mě veliký zážitek. Každý jsme jiný, ale přeci stejný. Spojuje nás totiž jedna věc a to je víra v našeho Pána Ježíše Krista.

     „Be planted“ – být zakořeněn – nesla trička vyrobena pro českou mládež, která připutovala na toto setkání. K tomu, abychom více byli zakořeněni v Kristu, nám pomáhal program, který byl velmi bohatý a pěkně připravený. V dopoledních hodinách jsme se setkávali společně na 2.jpgčeských katechezích, kde proběhla i mše svatá s našimi biskupi a arcibiskupem Mons. Dominikem Dukou. Poté následoval program pro poutníky z celého světa koncerty, výstavy, katecheze, divadla, muzikály, návštěvy muzeí, kostelů, katedrály a také společné modlitby a adorace – klanění se Kristu v Eucharistii. 

      Vrcholem setkání je vždy společná vigilie s papežem, kde mládež bdí a spí pod širým nebem, a poté nedělní mše svatá. Již jsem se účastnila dvou předchozích setkání, v Kolíně nad Rýnem a australském Sydney, ale největší zážitek z vigilie je z Madridu. Bylo nás tam kolem dvou miliónů mladých lidí a čekali jsme na příjezd svatého otce Benedikta XVI. Spolu s příjezdem papeže však přišel i vichr, blesky a déšť. Někdo si možná pomyslel, že když je Bůh tak miluje, proč není hezky; nebo někdo měl veliký strach. Naše skupinka mládežníků se začala modlit. Ano, byla nám zima i jsme měli možná strach, ale…  Vzpomněla jsem si na knihu Skutků v Bibli, kde se v druhé kapitole, druhém verši píše: „Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vichr, a naplnil celý dům, kde byli.“ Tato situace nastala, když se apoštolové spolu s Pannou Marii modlili a při této společné modlitbě byli naplněni Duchem svatým, dárcem darů a oživovatelem.3.jpg I to se stalo na letišti v Madridu, kde se strhl hukot z nebe, blesky lítali a silný vítr vál. Byl to Duch svatý? Snad ano a věřím, že ano. Duch svatý přichází, aby obnovil, co je staré a skomírající. Duch svatý je ten, který naplňuje člověka pokojem a radostí a obdarovává ho svými dary. Oživuje to, co je zemdlené, mrtvé. Dává nový život. Říkala jsem si: “Co moje víra? Je živá nebo zemdlená? Mám radost ze své víry v Ježíše Krista? Jsem ráda křesťankou?“ Být zakořeněn v Kristu, zapustit v něm své kořeny, znamená, že mám radost ze své víry; vím, kdo je Pánem mého života; vím, o koho se mohu opřít. Byla jsem pokřtěna ve svých 19 letech, letos slavím desáté výročí od této události. A vím, že Kristus je mým Pánem, neboť každý den mohu zakoušet Jeho lásku ke mně. To jsem si uvědomila při té bouři, kdy Duch svatý s námi otřásl, abychom se probudili ze svého duchovního spánku

.4.jpg

      Přeji vám, abyste i vy poznali Boží lásku, aby Duch svatý přišel za Vámi a naplnil Vás radostí, láskou, trpělivostí a pokorou; a především pomohl najít Pána vašeho života – Ježíše Krista.

Lucie Pavelková, poutnice z Madridu

(Fotky: Tři poutnice (od leva)– Lucie, Martina a Eva; Poutníci Pavel a Martin; Český program - katecheze; Společné očekávání příjezdu papeže Benedikta XVI. – západ slunce)